Üldtelefon 7151 700 | Tasulised teenused 7151 701

Nõuanded

  • KUI AVAD ISE OMA HAIGUS- VÕI HOOLDUSLEHE PATSIENDIPORTAALIS, TULEB TEADA JÄRGMIST
    Palume patsiendiportaalis digilugu.ee avada töövõimetus- või hoolduslehti ainult sellisel juhul, kui on kahtlus COVID-19 koroonaviirushaigusele (kontakt nakatunuga või ilmnevad iseloomulikud sümptomid: palavik, köha, hingamisraskus/õhupuudustunne, valu rinnus).
    Teiste terviseprobleemide korral (tavalised ägedad viirusinfektsioonid, laste haigestumised jms) tuleb enda või pereliikme haigestumisest teavitada tervisekeskust endiselt telefoni või e-kirja teel.
    Meie personali töökoormus on hetkel väga suur ja digiloos valesti avatud lehtede parandamise asemel tahame rohkem aidata neid, kes vajavad tervisenõu.

 

 

Perearst või EMO

Selleks, et säästa nii oma aega kui ka tervishoiuasutuse ressurssi, soovitame Teil valida sobivaima variandi. Käesolev infoleht aitab otsustada, millisesse tervishoiuasutusse oma probleemiga pöörduda.

Lae alla infovoldik täiskasvanule.

Lae alla infovoldik lapsele.

 

Elupäästev esmaabi vigastuste korral

Mõisted, tegutsemine õnnetuse korral, esmaabi vigastuse liikide ja põhjuste järgi, lapse elupäästev esmaabi.
Brošüür on mõeldud kodanikele peamiste elupäästvate esmaabivõtete meeldetuletamiseks.
Lae alla infovoldik.

 

Ninaverejooks

Lae alla infovoldik, kus on juttu ninaverejooksu tekkepõhjustest, esmaabist ja korduva ninaverejooksu ennetamisest.

 

Mürgistusteave noortele

Lae alla infovoldik, mis on mõeldud noortele mürgistusteabeks. Infovoldik sisaldab esmaabivõtteid ja kasulikke nõuandeid.

 

Kuidas tegutseda mürgistuse puhul

Lae alla infovoldik, kus on kirja pandud esmaabi võtted ja loetelu keemiatoodetest.

 

Mürgistusteave eaketele

Lae alla infovoldik, mis on mõeldud eakatele. Vanemaealiste inimestega toimunud mürgistusõnnetusjuhtumid on seotud peamiselt ravimite ning kemikaalidega.

 

Mürgistused taimede ja seentega

Lae alla infovoldik, mis annab ülevaate mürgistest taimedest ja seentest. Taimed ja seened võivad olla ohtlikud mitmelmoel – mõned põhjustavad allaneelamisel vaid seedehäireid, mõned on aga inimesele eluohtlikult mürgised.

Imikute ja väikelaste vigastuste vältimine

Lae alla infovoldik, mis käsitleb järgmiseid teemasid: lapse vastuvõtlikkus vigastustele; lämbumisohud; ülekuumenemis- ja alajahtumisohud; kukkumis-, löögi- ja muljumisohud; põletusohud; mürgistus- ja söövitusohud; lõike- ja marrastusvigastuste ohud; ohud koduümbruses; muud ohud.

 

Imikute ja väikelaste põletustraumade vältimine

Lae alla infovoldik, mis kirjeldab järgmiseid teemasid: põletustraumade ohud ja ennetus traumade sagedasemate põhjuste kaupa, sagedasemad ohuallikad ja nende vältimise võimalused, esmaabi põletuste korral.

 

Kuidas vältida koolieelikute vigastusi

Lae alla infovoldik, mis käsitleb järgmiseid teemasid: koolieeliku vastuvõtlikkus vigastustele; kukkumis-, löögi- ja muljumisohud; lämbumisohud; põletusohud; mürgistus- ja söövitusohud; lõike- ja marrastusvigastuste ohud; laps linna koduõues; laps talumajapidamises; laps kui mängija ja sportija, jalakäija ja kaassõitja.

Laste hingamisteede ägedad infektsioonid ja nende kodused ravivõtted

Lae alla informatiivne voldik, kus on nõuandeid, mis aitavad lapsevanematel enamlevinud haigussümptomitega toime tulla koduses keskkonnas ja otsustada, millal on vaja pöörduda perearstikeskusesse või haiglasse.

Väljaandest leiate järgnevad teemad:

– Külmetushaigused

– Palavik ja selle alandamine

– Nohu

– Köha

– Kurguvalu ja kurgupõletik

– Kõripõletik ja kõriturse

– Kõrvavalu ja kõrvapõletik

– Eritis silmast ja silmapõletik

– Alumiste hingamisteede infektsioonid

 

Milliseid ravimeid kasutada lastel viiruslike külmetushaiguste korral?

Tutvu lisainformastiooniga Ravimiameti kodulehelt.

 

Ülemiste hingamisteede ägedad viirusnakkused 

Lae alla infovoldik. Ägedad hingamisteede haigused võivad esineda kõikidel aastaaegadel, kuid nende esinemist iseloomustab selgelt välja kujunenud hooajalisus.

 

Gripp 

Lae alla infovoldik. Gripp on äge viiruslik haigus. Haiguse tundemärkideks on kõrge palavik, peavalu, kuiv köha ja/või nohu, väsimus ja nõrkus, lihase- ja liigesevalu.

 

Gripp ja rasedus

Lae alla infovoldik. Gripp on haigus, mille osa inimesi põeb läbi kergelt ja kiiresti. Rasedatel võib aga gripp kulgeda raskelt ja põhjustada tõsiseid tüsistusi.

 

Soovitused gripihaige koduseks raviks

Tutvu lisainformatsiooniga Terviseameti kodulehelt.

 

Milliseid ravimeid kasutada gripi korral?

Tutvu lisainformastiooniga Ravimiameti kodulehelt.

Tugiisiku abi sünnitusel

Mida võiks sünnitusmajja kaasa võtta? Võimalikud sünnitusasendid. Mida tugiisik saab sünnitaja heaks teha?
Lae alla infovoldik.

 

Enneaegne sünnitus ja vastsündinu

Mida ema-isa saavad teha? Esimesed päevad ja nädalad. Haigused ja tulevikuväljavaade.
Lae alla infovoldik.

 

Enneaegne laps

Käesolev raamat käsitleb üldisi, peaaegu kõiki enneaegseid lapsi puudutavaid probleeme, eesmärgiga aidata lapsevanematel paremini mõista enneaegsete laste iseärasusi, haigusi, ravivajadusi ja tulevikuväljavaateid, aga ka endaga toime tulla.

Lae alla raamat.

 

Foolhappe – miks ja milleks?

Foolhappe osatähtsusest terve beebi sündimisel.

Lae alla infovoldik.

 

Planeerimata rasedus. Kuidas edasi?

Lae alla infovoldik, mis pakub nõuandeid planeerimata raseduse kohta.

Lapse areng esimesel eluaastal

Loe artiklit lapse sotsiaalsest ja emotsionaalsest arengust ning füüsilisest arengust.

 

Imiku hooldamine

Loe infovoldikut imiku hooldusest.

 

Vaktsiinisüst on abi

Loe infovoldikut, miks on vaktsineerimine vajalik.

 

Vastsündinu kuulmise sõeluuring

Loe infovoldikut vastsündinute kuulmise sõeluuringust ja miks peaks lapse kuulmist kontrollima.

Lapse areng. Mänguealise lapse tervisest.

Lae infovoldikust lapse psüühilisest ja füüsilisest arengust, lapse isiklikust hügieenist ja hammaste eest hoolitsemisest.

Raamat, mis aitab teil jälgida ja toetada oma lapse arengut vanuses teisest kuuenda eluaastani.

 

Väikelapse tervisehäired ja kuidas nendega toime tulla

Lae alla infovoldik, mis käsitleb järgmiseid teemasid: vigastused ja hädaolukorrad, nakkushaiguste ärahoidmine, rahhiit, rauavaegusaneemia, toitmine ja toitmisprobleemid ja sagedasemad ägedad tervisemured.

 

O- ja X-jalad

Lae alla infovoldik, kus on kirjeldatud O- ja X-jalgade iseärasusi ja arsti juurde pöördumise põhjuseid.

Murdeiga. Infovoldik tüdrukutele

Muutuste aega, mil lapsest saab täiskasvanu, nimetatakse murdeeaks e. puberteediks.
Lae alla infovoldik, mis on suunatud tüdrukutele.

 

Armastus, suhted, seks

Millest seksuaalsus koosneb? Samamoodi nagu keha ja mõistus, nii areneb ka seksuaalsus kogu elu. Seepärast võib kuluda aega, enne kui Sa hakkad iseendast ja oma vajadustest aru saama.
Lae alla infovoldik.

 

Seksuaaltervisealane veebileht noortele

www.amor.ee

Nõuanded lapsevanematele

Külasta Tark Vanem kodulehte.

 

Millal jätta laps lasteaiast koju?

Lae alla Eesti Perearstide Seltsi poolt heakskiidetud juhend.

 

Ohutusraamat koolilapse vanematele

Ohutusraamatu näol on tegemist eelkõige lapsevanemat toetava materjaliga lapse elu kaitsmisel ja turvalise kasvukeskkonna kujundamisel. Ohutusraamatus käsitletakse kõiki peamisi eluvaldkondi kooliteed alustava lapse elus.

Lae alla ohutusraamat.

 

Õppimine on töö – aita last!

 

Kogemused on näidanud, et ennast kodus turvaliselt tundev laps on ka koolis rõõmsam ja saab hakkama. Head suhted annavad enesekindlust.

Lae alla infovoldik.

 

Ole toeks lapse enesehinnangu kujundamisel

Lapse enesehinnangut kujundab see, kuidas teised inimesed teda näevad ja talle tema kohta tagasisidet annavad.

Lae alla infovoldik.

 

Mis on uimastid ja kuidas need meie elu mõjutavad? Nõuandeid lapsevanematele

Uimastiennetus kui vanemate ülesanne. Mida nad saavad teha, et oma lapsi uimastite eest paremini kaitsta?

Lae alla infovoldik.

Tervisliku toitumise põhimõtted

Loe infovoldikust toitumise põhimõtete ja toidupüramiidi kohta.

 

Rasedate ja imetavate emade toidu- ja toitumissoovitused

Lae alla raamat, mille eesmärk on täiendada rasedate ja imetavate emade teadmisi nende toitumisvajadustest ning toitumisega seotud riskidest.

 

Imiku toit ja toitumine

Lae alla juhend, mis pakub nõuandeid imiku, s.t kuni üheaastase lapse toitmise kohta ning teavet toiduga ja toitmisega seotud vaevustest ja haigustest

 

Lapse toitumine ja kehakaal

Lae alla infovoldik, kus käsitletakse lapse toitumise ja kehakaalu teemasid. Lapseea toitumisharjumused panevad aluse kogu eluks….

 

Toitumis- ja toidusoovitused noortele

Lae alla infovoldik, mille eesmärk on aidata noorel inimesel (18-ndast eluaastast 26-nda eluaastani) teha tervislikumaid valikuid, arvestades sealjuures ka rahalisi piiranguid ja kesisemaid võimalusi.

 

Toitumissoovitused vähihaigele

Lae alla infovoldik, mis sisaldab vähiravil olevatele patsientidele soovitusi, kuidas toituda ja millised toidud vähendavad vaevusi.

 

Toitumisalane veebilehekülg

www.toitumine.ee

 

Toidurasvad ja sinu tervis

Lae alla infovoldik, mis annab ülevaate rasvadest ja milleks neid vajame.

 

Suhkur ja sinu tervis

Lae alla infovoldik, mis annab ülevaate suhkrust ja soovitusi suhkru tarbimiseks.

 

Sool ja sinu tervis

Lae alla infovoldik, mis annab ülevaate soolast ja selle mõjust tervisele.

 

Puu- ja köögiviljad ning sinu tervis

Lae alla infovoldik, mis annab ülevaate puu- ja köögiviljade kasulikkusest.

Lapse rühi kujundamine

Lae alla juhend, mis on abiks täiskasvanutele, et õigeaegselt märgata rühiga seotud kõrvalekaldeid lastel ja aidata oma igapäevase tegevusega kaasa õige rühi kujunemisele.

 

Ole aktiivne koos lapsega

Lae alla infovoldik nõuannetega lapsevanematele kehaliseks tegevuseks koos lastega – kuidas kõige paremini lapsi liikuma innustada ja nende eluviisi kehaliselt aktiivseks kujundada.

 

Kepikõnd – 10 sammu terviseni

Lae alla infovoldik, kus kirjeldatakse kepikõndi ja selle kasutegureid. Kepikõnd on suurepärane võimalus tervislikuks liikumiseks ükskõik millises vanuses.

 

Tervislik liikumine

Lae alla infovoldik, et olla terve või saada tervemaks. Selleks saab ise palju teha…

Võimlemisharjutuste komplektid, milles esitatud harjutused sobivad vaevuste ennetamiseks ja heaks enesetundeks kõigile, eriti aga reumatoloogilistele haigetele.

Regulaarne harjutamine kodus ravib ja hoiab ära lihas- ja liigesvalude tekke.

 

Harjutused alajäsemetele

Loe infovoldikut, kus kirjeldatakse harjutusi alajäsemetele.

 

Harjutused seljale

Loe infovoldikut, kus on kirjeldatud harjutusi seljale.

 

Harjutused õlaliigestele ja kätele

Loe infovoldikut, kus on harjutused õlaliigestele ja kätele.

 

Harjutused õlavööle ja kaelale

Loe infovoldikut, kus on harjutused õlavöötmele ja kaelale.

 

Harjutused väikeliigestele

Loe infovoldikut, kus on harjutused väikeliigestele.

Vaimne tervis töökohal

Lae alla trükise kaks esimest osa, mis  tutvustavad nõuandeid hea vaimse töökeskkonna loomiseks ja hoidmiseks. Kolmandas osas antakse ülevaade vaimset tervist hoidva ja säästva töökeskkonna loomisel

 

Tervislik toitumine töökohal

Lae alla infovoldik, mis annab ülevaate kuidas teha söömiskoha valikul, toitude rohkuse ja teabetulva tingimustes õigeid ja tervist toetavaid valikuid? Mida saab selles vallas enda heaks teha inimene ise?

 

Hea praktika näiteid töökoha tervisedenduses

Lae alla kogumik, kuhu on koondatud mitmete Eesti organisatsioonide ja ettevõtete häid kogemusi tervise edendamisest töökohtadel.

Tubakas. Nõuanded loobumiseks

Lae alla infovoldik, mis jagab nõuandeid tubakast loobumiseks.

 

Vesipiip. Müüdid ja ohud

Lae alla infovoldik, mis kirjeldab vesipiibuga seotud müüte ja ohte.

 

Tubaka mõju rasedatele ja lastele

Lae alla infovoldik, mis kirjeldab tubaka mõju rasedale ja lastele.

 

Huuletubakas. Müüdid ja ohud

Lae alla infovoldik, mis kirjeldab huuletubaka müüte ja ohte.

 

Passiivne suitsetamine

Lae alla infovoldik, mis kirjeldab passiivset suitsetamist  ja selle ohte.

Alkohol Eestis – vaenlane nr. 1

Lae alla infovoldik, mis käsitleb alkoholi mõju tervisele ja miks on alkohol ohtlik enne 21.a saamist.

 

Alkohol minu kehas 

Loe infovoldikust, miks osa inimesi naudib alkoholi ja osa on selle vangis, mida teeb alkohol organismile ja kas Sinul võib olla alkoholiprobleem?

 

Vähem alkoholi. Kas ja kuidas?

Lae alla infovoldik, mis käsitleb alkoholiühikud ja riskipiirid aitavad aru saada, kui palju Sa tegelikult jood.

 

Eesti lastevanemate roll alkoholiennetuses

Lae alla infovoldik, kus on kasulikud nõuanded lastevanematele, võttes arvesse nii teadusuuringud kui ka praktilised näpunäited elust enesest.

 

Kui alkohol põhjustab probleeme

Külasta Anonüümsed Alkohoolikud kodulehekülge.

Räägime narkootikumidest

Loe infovoldikust uimastite ülevaadet ja nende mõjust organismile.

 

Kuidas tegutseda üledoosi korral?

Loe infovoldikust tegevustest üledoosi korral.

 

Tervise edendamine narkosõltlaste jaoks

Lae alla infovoldik, kus on kirjeldatud tervise edendamisest narkosõltlase jaoks.

 

Rohkem infot leiate www.narko.ee

Seksuaalsel teel levivad infektsioonid

Lae alla infovoldik, mis tutvustab seksuaalsel teel levivaid infektsioone.

 

Turvaline seks

Lae alla infovoldik, mis käsitleb turvaseksi teemasid.

 

Olla terve. Seksuaaltervise teejuht meestele

Lae alla infovoldik, mis kirjeldab meeste seksuaaltervist.

 

HIV nakkus ja AIDS

Lae alla infovoldik, mis annab ülevaate HIV ja AIDSist.

 

HIV ja rasedus

Lae alla infovoldik, mis annab ülevaate HIV-nakkusest ja rasedusest.

Brošüür aitab HIV-positiivsetel naistel leida vastuseid HIV-nakkuse ja rasedusega seotud küsimustele.

 

HIV ja vaimne tervis

Lae alla infomaterjal, millest leiad enamlevinud vaimse tervise probleemide kirjeldusi ning nõuandeid nendega tegelemiseks.

 

HIV-iga inimeste hooldamine

Lae alla brošüür, mis on suunatud HIViga inimeste perekonnaliikmetele ja sõpradele. Eriti tuleb see kasuks neile, kes hooldavad vasthaigestunud ning hoolitsust ja abi vajavat perekonnaliiget või sõpra.

 

HIV-alane veebileht

www.hiv.ee

Vaimne tervis – väärtus meie kõigi jaoks

Lae alla infokogumik laste vaimse tervise häiretest. Kogumiku eesmärgiks on anda teadmisi laste vaimse tervise häirete kohta.

 

Vaimne tervis kui vaimne heaolu 

Lae alla infovoldik vaimse tervise heaolu kohta. Elu on rikas erinevate muutuste poolest. Üheks olulisemaks noore inimese arenguülesandeks on omandada selliseid eluoskusi, mis võimaldavad meil edukalt toime tulla erinevate olukordadega.

 

Pane ennast maksma

Lae alla infovoldik nõuannetega lastele ja noortele enesekehtestamiseks.

 

Maha stress, ei üksindusele ja kurbusele

Lae alla infomaterjalid nõuannetega lastele ja noortele kuidas kohaneda erinevate muudatustega ning leida parim väljapääs igas olukorras.

 

Leia mõtete tasakaal

Lae alla infomaterjal, kus on näiteid mõtlemisvigadest ja nõuandeid muutusteks.

 

Hinda end õiglaselt

Lae alla infovoldik nõuannetega, kuidas keskenduda oma positiivsetele külgedele.

 

Ära peida end probleemide eest, lahenda need

Lae alla infovoldik nõuannetega, kuidas oleks võimalik olukordasid positiivselt lahendada.

Depressioon: üleilmne kriis

Lae alla infomaterjal, mille eesmärk on anda teavet depressiooni kui ravitava haiguse kohta ning levitada sõnumit, et paranemine on võimalik ja saavutatav.

 

Vanemaealiste vaimne tervis

Lae alla infovoldik vanemaealiste vaimse tervise kohta. Inimese vaimset tervist mõjutab hulk sotsiaalseid, demograaflisi, psühholoogilisi ja bioloogilisi tegureid. Peaaegu kõik need faktorid saab välja tuua ka vanemaealiste puhul. Sellised tegurid, nagu vaesus, sotsiaalne isoleeritus, iseseisvuse kaotus, üksildus ja erinevat liiki kaotused mõjutavad vaimset tervist ja üldist tervislikku seisundit.

 

Elu skisofreeniaga

Lae alla infovoldik, mis käsitleb skisofreenia teemasid ja annab ülevaate kuidas selle seisundiga toime tullakse.

 

Generaliseerunud ärevushäire ja paanikahäire käsitlus perearstiabis

Lae alla patsiendi ravijuhend generaliseerunud ärevushäire ja paanikahäire käsitlusest.

Meeste depressioon: ära ignoreeri sümptomeid 

Lae alla infovoldik meeste depressioonist.

 

Meestekliinik

http://www.meestekliinik.ee/

 

Teisi kasulikke linke

www.meestearst.ee

www.viljatus.ee

www.eesnaare.ee

www.erektsioon.ee

www.mees.eu

www.kuivaks.ee

Diabeet lastel ja noortel

Lae alla patsiendi ravijuhend, kus on nõuandeid 1. tüüpi diabeeti põdevatele lastele ja noortele ning neid ümbritsevatele inimestele.

 

Lühiülevaade diabeedist ja esmaabist

Lae alla infovoldik, kus on nõuandeid lapse diabeedi kontrolli alla saamiseks.

 

Diabeet. Tüüp I

Lae alla infovoldik, kus antakse ülevaade I tüüpi ehk insuliinsõltuv diabeedist.

 

Diabeet. Tüüp II

Lae alla infovoldik, kus antakse ülevaade II tüüpi ehk insuliinsõltumatu diabeedist.

 

Eesti diabeediliit

www.diabetes.ee

 

Eesti laste ja noorte diabeedi ühing

http://lastediabeet.ee

 

Eesti Diabeedikeskus

www.edk.ee/

Kõrvavalu ja kõrvapõletik

Lae alla infovoldik, kus on kõrvavalu ja kõrvapõletiku tekkepõhjuseid selgitatud.

 

Kõrvavalu ja -põletik lastel

Lae alla patsiendiinfo leht, kus on kõrvavalu ja -põletiku kirjeldused ja esmaabi.

 

Allergiline nohu

Lae alla patsiendiinfo leht allergilise nohu kohta.

 

Meie kurdid lapsed

Lae alla infomaterjal, kus on palju kogemusi, mis võiksid olla toeks värskelt oma lapse kuulmislanguse diagnoosi saanud emadele-isadele.

 

Mis on tinnitus?

Tinnitus on müra või kohin kõrvus. Loe artiklist lisainformatsiooni.

 

Eesti Allergialiidu koduleht

www.allergialiit.ee/

 

Astma ja Krooniline Obstruktiivne Kopsuhaigus (KOK)

www.astma.ee

Epilepsia

Lae alla infovoldik, mis selgitab epilepsiat. Epilepsia kui haigus ja selle ravi tähtsamad aspektid. Epilepsiaga kaasnevad ohud ja soovitavad ohutusnõuded. Epilepsia naistel, raseduse ja sünnitusega seotud küsimused. Epilepsiaga laps koolis.

 

Parkinsoni tõbi

Lae alla ravijuhend Parkinsoni tõve kohta. Trükise eesmärgiks on anda igakülgset informatsiooni Parkinsoni tõve sümptomite ja kulu, diagnoosi- ja ravivõimaluste kohta.

 

Mis on sclerosis multiplex?

Lae alla patsiendijuhend, kus leiate ülevaate Sclerosis Multiplexist, mida see endast kujutab ja millised on haiguse tüüpilised sümptomid.

 

Kõik insuldist

www.insult.ee

 

Peavalu ja migreen

www.peavalu.ee

 

Dementsuse Kompetentsikeskus

www.eludementsusega.ee

Krooniline neeruhaigus, vaikne ja salajane haigus

Lae alla infovoldik, kus on selgitatud kroonilist neeruhaiguseid.

 

Toitumissoovitused kroonilise neeruhaiguse süvenemise ennetamisel

Lae alla infovoldik toitumissoovituste kohta.

 

Eesti Nefroloogide Selts

www.nefro.ee

Millega ja kuidas mõõta vererõhku kodus?

Loe patsiendile suunatud ravijuhendit täiskasvanute kõrgvererõhktõvest?

 

Õnneliku südame valem

Lae alla infovoldik, kus on käsitletud järgmiseid teemasid: individuaalse terviseriski hindamine, tervislikud eluviisid, tasakaalustatud toitumine.

 

Tervisepäevik kõrgvererõhuga patsiendile

Lae alla tervisepäevik, mis on mõeldud kõrgvererõhuga patsiendile.

 

Kõrge vererõhk. Kuidas kaitsta südant?

Lae alla infovoldik, mis pakub nõuandeid kuidas südant kaitsta.

 

Hoia tervist, hoia südant!

Lae alla infovoldik südame hoidmisest.

 

Tromboosialane info

www.tromboos.ee

 

Südametervise-alane veebileht

www.koronaar.ee

Puusaliigese endoproteesimine

Lae alla infovoldik, mis käsitleb puusaliigeste endoproteesimist.

 

Põlveliigese endoproteesimine

Lae alla infovoldik, mis käsitleb põlveliigeste endoproteesimist.

 

Osteoporoosist patsiendile

Lae alla infovoldik, kus antakse ülevaade osteoporoosist. Osteoporoos ehk luude hõrenemine on kogu skeleti haigus, millele on iseloomulik luutiheduse vähenemine ja luukvaliteedi halvenemine.

 

Kasulikud lingid

www.reumaliit.ee/

www.osteoporoos.ee/

Tuberkuloos

Lae alla infovoldik, mis annab ülevaate tuberkuloosi nakkushaigusest.

 

Tuberkuloosi ravist

Lae alla infovoldik, mis kirlejdab tuberkuloosi ravi.

 

Tuberkuloosiravi kõrvaltoimed

Lae alla infovoldik, mis kirjeldab tuberkuloosiravi kõrvaltoimeid.

 

Tuberkuloosihaige tugiisiku meelespea

Lae alla infovoldik, kus on kirjeldatud tuberkuloosihaige tugiisikule nõuandeid.

 

Tuberkuloos ja HIV

Lae alla infovoldik, mis annab ülevaate tuberkuloosist ja HIV-nakkusest.

Mehe teine süda

Lae alla infovoldik, mis on  mõeldud andmaks lühiülevaadet eesnäärmehaiguste olemusest, nende diagnostika, ravi ja ennetamise võimalustest.

 

Jälgi oma nahka

Lae alla infovoldik, mis annab ülevaate melanoomist ja mida tuleb sünnimärkide juures pidevalt jälgida?

 

Ära jää hiljaks

Lae alla infovoldik, mis käsitleb rindade vaatlust ja jagab selgitust kuidas oma rindasid kontrollida. Rindade vaatlust peaksid tegema kõik üle 20-aastased naised.

 

Kingi endale kindlustunne

Lae alla infovoldik, mis selgitab emakakaelavähi tekkepõhjuseid ja jagab nõuandeid ennetuseks.

 

Keemiaravist patsiendile

Lae alla infovoldik, mis annab ülevaate keemiaravist, kuidas see töötab ja mida on oodata keemiaraviga seoses.

 

Varem avastatud vähk on paremini ravitav

Lae alla infovoldik, mis annab ülevaate ennetusest.

 

Mis on leukeemia?

Lae alla infovoldik leukeemiast.

 

Jämesoolevähi infomaterjal

Lae alla infomaterjal jämesoolevähi sõeluuringust.

 

Eesti Vähiliit koduleht

http://cancer.ee

 

Kasulikud lingid

www.kasvaja.net

Kasvaja.net on mõeldud teadmiste allikaks ja toetuseks vähihaigetele ja nende lähedastele.

Haigused ja seisundid

Tutvu lisainformatsiooniga Haiguste ja seisundite kohta.

 

Psühhilised häired

Tutvu lisainformatsiooniga Psühhiliste häirete kohta.

 

Nakkushaigused

Tutvu nakkushaiguste selgitustega.

 

Eesti külastatuim tervisenõustamise keskkond www.kliinik.ee

 

Ravimite ja apteekide info

www.raviminfo.ee

Eesti Haigekassa

Tutvu Haigekassa infomaterjalidega.

 

Terviseamet

Tutvu Terviseameti infomaterjalidega.

 

Tervise Arengu Instituut

Tutvu Tervise Arengu Instituudi infomaterjalidega.

 

Ravijuhendid

Tutvu patsiendijuhenditega.