Üldtelefon 7151 700 | Tasulised teenused 7151 701

Kodukord

Riiklik ravikindlustus

Riiklikku ravikindlustust korraldab Eesti Haigekassa. Seega on kõik ravikindlustusega kaetud isikud Eesti Haigekassa kliendid.

Tervisekeskus “Sinu Arst” on Haigekassa lepingupartner tervishoiuteenuse osutamisel, st. Haigekassa ostab meilt lepingu alusel raviteenust oma klientidele.

Seega võtab Haigekassa nimistusse kuuluvatelt kindlustatud isikutelt üle tasu maksmise kohustuse nende tervishoiuteenuste eest, mis on Haigekassa tervishoiuteenuste nimekirjas ja on osutatud meditsiinilistel näidustustel (RaKS paragrahv 29).

Kõik, mis jääb Haigekassa rahastusest väljapoole, on võimalik patsiendil endal lisaks osta  tasulise teenusena. Pöörduge sellise sooviga julgelt oma perearsti või pereõe poole, koos leiame parima lahenduse Teie probleemile.

Tutvu oma õiguste ja kohustustega riikliku ravikindlustuse osas Eesti Haigekassa kodulehel või pöördu oma küsimustega otse Haigekassasse.

Lae alla Haigekassa elektrooniline infovoldik 

Klienditelefon (+372) 669 6630 ; Infotelefon 16363

Perearsti valimine

Tervisemurega inimese esimeseks kontaktiks tervishoiusüsteemis on tema perearst ja pereõde.

Riikliku ravikindlustuse kohaselt on igal perearstil üks nimistu ja kindel teeninduspiirkond. Seega on igal ravikindlustatud Eestis elaval inimesel ja elamisloa alusel Eestis viibival välismaalasel õigus registreeruda selle perearsti nimistusse, kelle teeninduspiirkonnas ta rahvastikuregistri alusel elab, eeldusel, et nimistu ei ületa lubatud piirsuurust.

Perearst võib nõustuda Teie lisamisega nimistusse ka juhul, kui Teie perekonnaliige on eelnevalt registreeritud sellesse nimistusse. Pereliikme nimistusse registreerumisest on perearstil võimalik keelduda siis, kui perearsti nimistu piirsuurus on täitunud ja pereliikme rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress ei asu perearsti teeninduspiirkonnas. Rahvastikuregistri andmeid on võimalik kontrollida aadressil eesti.ee.

Eesti Vabariigis reguleerib perearstide tööd “Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend”, millest tuleneb üldine töökorraldus, kuid kodukord võib igas tervisekeskuses olla natukene erinev.

Seega tutvuge enne nimistusse registreerimist meie tervisekeskuse kodukorraga kodulehel, et oleksite teadlik, kuidas töö meie keskuses igapäevaselt toimub ja vältida seeläbi võimalikke arusaamatusi tulevikus.

Nimistusse registreerimine
 • Esitage täidetud avaldus valitud perearstile. Avalduse võite esitada elektrooniliselt (digitaalselt allkirjastatuna), e-posti aadressil info@perearst.ee või tavapostiga.
 •  Iga pereliikme kohta tuleb esitada eraldi avaldus. Lapse puhul täidab lapsevanem või eestkostja.
 • Perearst saab võtta uusi liikmeid oma nimistusse isiku enda, lapsevanema või eestkostja avalduse alusel. Näiteks vastsündinud saavad ravikindlustuse automaatselt, kuid perearstile tuleb siiski esitada avaldus lapse nimistusse kandmiseks pärast lapse isikukoodi saamist.
 • Perearst teavitab Teid nimistusse registreerumisest või registreerumisest keeldumisest 7 tööpäeva jooksul registreerimisavalduse esitamisest arvates ning keeldumisel märgib ära ka keeldumise põhjuse.
 • Perearst võib keelduda isiku võtmisest oma nimistusse juhul, kui tema nimistu on ületanud piirsuuruse või kui isiku rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole selle perearsti teeninduspiirkonnas.
 • Uuele perearstile on vajalik esitada väljavõte või koopia oma tervisekaardist eelmise perearsti juurest.  Kui Teid puudutav oluline terviseinfo on olemas Teie digiloos, ei ole paberkandjal info toomine vajalik. Kui digiloos info puudub, on perearstil õigus küsida tervisekaardi koopia eest tasu alates 21. leheküljest (0,19 eurot lk). Perearst on kohustatud patsiendile väljastama nõutavad isikuandmed (koopia või väljavõte tervisekaardist) või põhjendama andmete väljastamisest keeldumist avalduse saamise päevale järgneva 5 tööpäeva jooksul.
Üldine töökorraldus meie keskuses

Mitmed meie tervisekeskuse perearstid ja -õed töötavad osalise koormusega ja aeg-ajalt käivad nad koolitustel, on haiged või puhkusel. Seetõttu ei pruugi patsiendid igakord, eriti ägedate haiguste puhul, saada oma soovitud perearsti ja -õe vastuvõtule.

Seepärast oleme patsiendile parima abi osutamise huvides korraldanud meie keskuses töö meeskonnatöö põhimõttel.

See tähendab, et kui pöördute meie poole, siis valime Teie terviseseisundi või mure lahendamiseks keskusepõhiselt vastuvõtu viisi, mis võimaldab anda abi parimal kaasaegsel meetodil ja vastavalt Haigekassa võimalustele. Tavaliselt pakume ägeda tervisemure korral aega esimese vastuvõtva perearsti või -õe juurde. Kui soovite mõne isiklikult delikaatse või kroonilise probleemiga saada konkreetse perearsti või -õe juurde, siis palume vastuvõtule aegsasti ette registreerida.

Teie terviseloo järjepidevus on alati tagatud, sest iga Teie probleemiga tegelev perearst või -õde meie keskuses saavad vaadata ja täita Teie terviselugu.

Perearsti ja pereõe vastuvõtt

Perearsti ja pereõe visiit kindlustatud nimistu patsiendile on tasuta.

Reeglina on ühe inimese ja ühe probleemi vastuvõtuks ette nähtud 20 minutit.

Kui Teil on oma tervisliku seisundi kohta palju küsimusi, on soovitatav need eelnevalt kodus kirja panna, et midagi ei ununeks. Nii saavad perearst või pereõde murekohtadest kiire ülevaate ning teha plaani edasiseks tegutsemiseks. Mitme probleemi lahendamiseks võib patsient broneerida ka mitu vastuvõtu aega samale päevale.

Vastuvõtuaega saab kasutada ainult see konkreetne inimene, kellele aeg on broneeritud. Sama vastuvõtuaja raames ei konsulteerita teisi pereliikmeid.

Lihtsamete tervisemurede korral tutvuge ravijuhenditega meie kodulehel, vt. „Nõuanded“.

Vastuvõtule registreerimine

Perearsti ja pereõe vastuvõtule on vajalik etteregistreerimine.

Meie üldtelefon on 7151 700. Telefonile vastab alati pereõde.

Ägedalt haigestunud patsiendid saavad käsitluse vastuvõtule pöördumise päeval. Juhul, kui probleem vajab patsiendi  läbivaatust või uuringuid ja ei piisa nõustamisest telefoni teel, siis Teile pakutakse perearsti või -õe vastuvõttu samale päevale esimesel võimalusel. Niimoodi saab meie meeskond sujuvamalt töötada ja vältida pikki järjekordi ooteruumis.

Krooniliste haiguste ja plaaniliste vastuvõtude puhul võtab perearst vastu 5 tööpäeva jooksul, aga palume mõistvat suhtumist, kui haigestumiste kõrghooajal venib ooteaeg pikemaks.

Tervisetõendid väljastatakse 15 päeva jooksul. 

Juhul, kui Te ei saa kokkulepitud ajal vastuvõtule ilmuda, palume sellest koheselt teada anda! Nii saame vabanenud aja pakkuda järgmisele abivajajale.

Enne helistamist tutvuge “Nõuannete” ja “Kasulike viidetega” meie kodulehel, võib olla leiate endale vajaliku info juba sealt.

Tasuliste teenuste vastuvõtule saab registreeruda tel. 7151 701

7151 700

Soovitused helistamisel
 • Helistades tutvustage end kohe nimepidi ja/või andke isikukood,  nii saab pereõde juba kõne ajal näha kogu Teie haiguslugu arvutis. 
 • Püüdke oma probleemi võimalikult täpselt sõnastada, nii saab pereõde koheselt jagada parimaid soovitusi edasiseks tegutsemiseks. Juhul kui pereõde arvab, et Teie küsimus vajab perearsti arvamust, mingeid analüüse vms, siis palub ta Teil tulla vastuvõtule.
 • Ägeda haigestumise korral edastage järgmised andmed: millal haigus algas, sümptomid, hetke kehatemperatuur (ja võimalusel ka vererõhk, kui kodus aparaat olemas), kas olete juba kodus tarvitanud mingeid ravimeid (nimi, doos ja millal viimati võtsite)
 • Kui soovite vastuvõtul rääkida korraga oma mitmest probleemist või pöördub arsti poole üheaegselt mitu pereliiget, registreerige mitu vastuvõtuaega. Siis pääsevad ka Teist järgmised patsiendid kokkulepitud ajal vastuvõtule.
 • Telefoni teel ei anta analüüside vastuseid, oma vastuseid saate näha www.eesti.ee või www.digilugu.ee
Konsultatsioon e-posti teel

Tervisekeskuse e-posti aadressil info@perearst.ee on hea võimalus meiega kontakteeruda ja lühidalt nõu saada korralduslikes küsimustes.

Meditsiinilise nõu või konsultasiooni saamiseks palume registreerida perearsti/pereõe vastuvõtule. Kiireloomuliste küsimuste korral ja aja broneerimiseks soovitame siiski helistada meie üldnumbrile 7151700, sest nii saate kiiremini lahenduse oma probleemile. Ilma eelneva vastuvõtuta arstidele saadetud e-kirjadele ei vastata.

Kordusretseptide pikendamiseks palume saata meile Kordusretsepti tellimise vorm, mille leiate avalehelt ka kodukorra alt rippmenüüst. Tutvuge eelnevalt kodukorras jagatud soovitustega, “Retseptid” alt.

E-kirja teel ei avata töövõimetuslehti (TVL), küll aga saate TVL  elektrooniliselt lõpetada. Saatke meile täidetud töövõimetuselehe/hoolduslehe lõpetamise vorm, mille leiate avalehelt ka kodukorra alt rippmenüüst. Tutvuge eelnevalt kodukorras jagatud soovitustega “Töövõimetuslehed” alt.

E-kirja teel analüüside vastuseid ja muid delikaatseid isikuandmeid ei edastata. Analüüside ja uuringute vastuseid koos arsti kommentaaridega saate lugeda oma digiloost sisenedes ID-kaardiga või mobiil-IDga.

info@perearst.ee

Perearsti nõuandetelefon

Kui Teil on tervisemure, aga Teie perearst ei ole parajasti kättesaadav, tasub helistada perearsti nõuandetelefonile. Sellel telefonil nõustavad perearstid ööpäevaringselt nii eesti kui ka vene keeles. 

Perearsti nõuandetelefoni number on +372 634 6630 või 1220 Nõuandetelefonilt saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks abiks ning vajadusel ka infot tervishoiukorralduse küsimustes.

Hädaabinumbrile 112 peaks helistama eelkõige siis, kui terviseprobleem või õnnetusjuhtum vajab kiirabi väljakutset. Kui nõuandeliinile helistades selgub, et vajalik on vältimatu arstiabi, suunatakse kõne edasi häirekeskuse numbrile 112, et kutsuda kiirabi.

Rohkem infot nõuandetelefoni teenuste kohta leiate Haigekassa kodulehelt.

+372 634 6630 või 1220

Analüüside andmine

Analüüside andmine toimub hommikuti kuni 11.00 elavas järjekorras.

Uriini ja väljaheite proovid tuua apteegist ostetud proovinõudes. Koduseid anumaid me vastu ei võta.

 

Ettevalmistus vereproovi andmiseks

• Ettevalmistus võib analüüsiti erineda. Perearst annab vajalikud juhised kui mõni analüüs seda nõuab.

• Enne verevõtmise protseduuri peab patsient olema vähemalt 1 tund ärkvel.

• Verevõtmisele eelneval päeval võib patsient süüa ja juua nagu tavaliselt, kuid piirata tuleb alkoholi, kohvi ja rasvase toidu tarbimist.

• (Enne vereproovi andmist peab olema 10 – 14 tundi söömata-joomata. Vajadusel võib selle aja jooksul juua ühe klaasi puhast maitsestamata vett.) Ainult juhul, kui arst on nii öelnud.

• Vere võtmise eelselt vältida:
– võimalusel ravimite kasutamist, v.a. kui need on vajalikud teie kroonilisest haigusest tulenevalt
– alkoholi tarvitamist
– suitsetamist
– suurt füüsilist ja emotsionaalset koormust

• Vereringe stabiliseerumiseks peab patsient enne verevõtmist vähemalt 15 minutit rahulikult istuma.

• Protseduuri ajal ei tohi patsient süüa, juua, närida nätsu (patsiendi suu peab olema tühi).

Uriini (keskjoa) kogumine analüüsiks ja külviks:

• Uriini analüüsiks on sobilik hommikune esmane keskjoa uriin.

• Enne uriiniproovi andmist peab olema 10 – 14 tundi söömata-joomata. Vajadusel võib selle aja jooksul juua ühe klaasi puhast maitsestamata vett.

• Eelmisest urineerimisest peab olema möödas vähemalt 4 – 6 tundi.

• Uriin koguda otse proovinõusse. Uriini ümbervalamine ühest nõust teise ei ole lubatud.

• Proovinõu peab olema kuiv ja puhas ning hermeetiliselt suletav. Vastavaid proovinõusid saab apteegist. Muudes kogusmistopsides me analüüse ei aktsepteeri!

• Enne urineerimist peab patsient pesema oma välised suguelundid sooja voolava veega.

• Kui naistel esineb tupevoolust või menstruaalverd, tuleb kasutada tampooni.

• Urineerimisel jälgida, et ureetra välissuue oleks paljastatud (naistel häbememokad sõrmedega laiali, meestel eesnahk tagasi).

• Uriini kogumiseks urineerida mõni milliliiter uriini WC potti, seejärel uriinijuga katkestamata koguda uriin (umbes 50 ml) proovinõusse ja lõpetada urineerimine taas WC potti.

• Imikutel ja väikelastel võib kasutada uriini kogumiskotikest, mille saate osta arstikeskusest või apteegist. Eelnevalt tuleb lapse välissuguelundite piirkond puhtaks pesta voolava veega, seejärel kinnitada kotike ja jälgida 10 – 15 minuti jooksul uriini kogunemist. Uriin kallata kogumiskotist proovinõusse.

• Proovinõu markeerida nime ja isikukoodiga.

Uriini (esmasjoa) kogumine suguhaiguste uuringuteks:

• Proovimaterjali võtmise eelselt ei tohi välissuguelundeid pesta.

• Analüüsiks võtta hommikuse esimese urineerimise esimesed 3 – 5 ml uriini.

• Proovinõu markeerida nime ja isikukoodiga.

 

Rooja võtmine ussnugiliste munade, Giardia lamblia, Rota-, Adeno-, Astro-, Noroviiruse, Helicobacter pylori antigeeni, C.difficile toksiini uuringuks:

• Analüüsiks võtta 1 – 2 grammi rooja spetsiaalsesse lusikaga proovinõusse, mida saab osta apteegist.

• Proovimaterjal võtta rooja erinevatest osadest,et saada õigeim tulemus.

• Roe ei tohi kontamineeruda uriiniga ega WC loputusveega.

• Proovinõu markeerida nime ja isikukoodiga.

 

Rooja võtmine mikrobioloogiliseks külviks (salmonella, shigella, campylobacter, yersinia jne):

• Haiguse aktiivses perioodis võtta 1 – 2 grammi rooja spetsiaalsesse lusikaga proovinõusse, eelistades rooja limaseid ja veriseid kohti. Proovinõu osta apteegist

• Roe ei tohi kontamineeruda uriiniga ja WC loputusveega.

• Proovinõu markeerida nime ja isikukoodiga.

Rooja võtmine peitvere uuringuks

• Proovi ei ole soovitav võtta menstruatsiooni ajal ega veritsevate hemorroidide korral.
•    Juhul kui roojas esineb nähtavat verd, võtta proov järgmisest roojaportsust.
•    Nädala jooksul enne proovivõttu ei ole soovitav teha pärasooleprotseduure.
•    Juhul kui esineb kõhulahtisus, oodata proovivõtuga kuni kõhulahtisus on möödunud.
•    Analüüsi tuleb vajadusel teha 3 korda, proov võtta iga kord erinevast roojast.

Kindlasti tuleks kaaluda perearsti vahetamist, kui vahetate elukohta ja senine perearstikeskus jääb uuest elukohast väga kaugele. Perearstil pole kohustust teha koduvisiiti teeninduspiirkonnast väljaspool. Kui soovite jääda ka peale elukoha muutust meie nimistusse, tuleb oma perearstiga koduvisiitide tegemise osas konsulteerida ja kokku leppida.

Palume arvestada, et koduvisiidil on perearstil diagnoosimise võimalused väga väikesed. Kui on vähegi võimalik, tulge alati perearstikeskusesse. Perearstikeskuses on paremad ja täpsemad diagnostikavõimalused (analüüsid, elektrokardiogramm jms) parima ravitaktika üle otsustamiseks.

Koduvisiiti teeb perearst reeglina ainult lamavatele ja liikumispuudega patsientidele.

Koduvisiidi soovist andke teada ajavahemikus 08:00-12:00. Helistades pereõele kirjeldage põhjust, miks kojukutset soovite. Pereõde annab Teile esmased soovitused ja edastab info perearstile. Koduvisiidi vajaduse üle otsustab alati arst.

Koduvisiite teevad perearstid ja pereõed pärast vastuvõttude lõppemist ja reeglina toimub see mitte enne kui kell 15.00. Perearsti või pereõe koduvisiiti oodates korraldage, et lemmikloomad ei saaks meedikut rünnata.

Perearsti koduvisiidi tasu oma piirkonna piires on kuni 5 eurot sõltumata kindlustatute arvust sama koduvisiidi kohta. Väljaspool perearsti teeninduspiirkonda on tasu kokkuleppel.

Koduvisiidi eest ei nõuta visiiditasu rasedalt, kelle raseduse on arst tuvastanud ja alla kaheaastaselt kindlustatult.

Väljaspool perearsti teeninduspiirkonda on tasu kokkuleppel.

Tervisetõendid

Kõik tervisetõendid, mis ei ole tervishoiuteenuse osutamisega seotud, väljastatakse 15 päeva jooksul.

Kooli puudumistõendeid ja laagritõendeid (laste-, spordi-, puhke- vm laagritesse) perearstid ei väljasta. Neid võivad kirjutada lapsevanemad ise.

Lae alla laagritõendi näidis.

 

Alljärgnevaid tervisetõendeid teostame tasulise teenusena:

Mootorsõidukijuhi tervisetõend

Alates 1. aprillist 2015 muutus e-tervisetõend juhilubade taotlemisel ja vahetamisel kohustuslikuks. E-tervisetõendi saamiseks on vajalik täita tervisedeklaratsioon, mida on võimalik teha patsiendiportaalis. Objektiivsetel põhjustel on võimalik tervisetõendit täita ka paberkandjal, kuid hiljem tuleb see siiski digitaliseerida. Meie keskuses on digitaliseerimine tasuline.

Kogu informatsiooni mootorsõidukijuhi tervisetõendist ja tervisedeklaratsioonist, selle taotlemise protsessist, täitmise sammsammulise kirjeldus ning vormid vajalikuks väljaprintimiseks leiate siit tervisetõendi taotlemise protsessi kirjeldusest.

 

Relvaloa tervisetõendi 

Tervisetõendi tegemisel on vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui patsient neid kannab. Kõik relvaloa tervisetõendit taotlevad isikud saadame psühhiaatri vastuvõtule. Relvaloa saamiseks vajalikud tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

Töövõimetusleht on rahaline dokument, seetõttu palume töövõimetuslehte vajaval patsiendil perearsti või pereõega suheldes kinni pidada kokku lepitud tähtaegadest. Haigestumisest ja töövõimetuslehe vajadusest palume perearsti või pereõde teavitada haigestumise päeval või esimesel sellele järgneval tööpäeval. Esimesel haiguspäeval või sellele järgneval tööpäeval peab tulema perearsti või pereõe vastuvõtule, täpsema aja saab telefoni teel kokku leppida.

Töövõimetuslehte tagantjärele ning e-maili teel ei alustata.

Kui mingil ootamatul põhjusel ei ole Teil võimalik vastuvõtule ilmuda, on vajalik sellest pereõde teavitada, helistades meie üldnumbril 7151 700. Pereõde mitte teavitades või vastuvõtule mitte ilmumisel lõpetame omalt poolt Teie töövõimetuslehe sellest Teile eraldi teadet edastamata.

Kui haigestute reedel peale kella 17:00 ja töö iseloomust tulenevalt vajate nädalavahetuseks töövõimetuslehte, pöörduge erakorralise meditsiini osakonda (EMO).

Töövõimetuslehe vajadusest palume pereõde teavitada kõigil erakorralise meditsiini osakonnas (EMO) abi saanud patsientidel. Sellisel juhul alustame töövõimetuslehte EMOst saadud teatise või digiloosse tehtud sissekande alusel 2 tööpäeva jooksul.

Töövõimetuslehe lõpetamiseks ja tööle asumiseks ei ole perearsti või -õe vastuvõtule tulek vajalik. Töövõimetuslehe lõpetamiseks palume teil täita ja meile saata kodulehel olev “Töövõimetuslehe lõpetamise vorm” või “Hoolduslehe lõpetamise vorm”, mille leiate avalehelt ka kodukorra all olevast rippmenüüst.

Kui selgub, et te töövõimetuslehte ei vaja, siis palume Teil samuti täita  ja meile saata töövõimetuselehe lõpetamise vorm, märkides tööle asumise kuupäeva asemele  “palun annulleerida”.

Lõpetatud töövõimetuslehed edastakse meie poolt Haigekassale digitaalselt.

Loe lisaks  elektrooniline töövõimetusleht (E-TVL).

Loe lisaks töövõimetuslehe väljastamise kohta meie uudiste alt.

Digiretsept on väga mugav viis retsepte uuendada – ei ole tarvis paberretseptile tervisekeskusse järele tulla. Digiretsept on elektrooniline ravimiretsept või digitaalne meditsiiniseadmeretsept, mille arst saadab otse interneti teel retseptikeskusesse.

Pidage meeles, et retsepti esmane väljakirjutamine saab toimuda vaid arsti poolt, vastuvõtu või telefonikonsultatsiooni käigus. Korduvaid digiretsepte saate tellida ainult siis, kui nii on arstiga kokku lepitud. 

Apteeki minnes peab ravimi väljaostjal olema kaasas enda isikut tõendav dokument, kus on peal pilt ning isikukood, näiteks ID-kaart, juhiluba või pass. Juhul kui ostate ravimit kellegi teise jaoks, peate teadma ka selle inimese isikukoodi. Apteeker leiab retseptikeskusest patsiendi isikukoodi abil hõlpsasti üles kogu talle vajaliku info.

Bensodiasepiinide, uinutite ja narkootiliste ainete retsepte väljastame topeltkontrolliga, nende uuendamine e-maili teel ei ole võimalik.

Arstil on ka õigus panna ka retsepti väljastamisele piirangud, näiteks narkootiliste ravimite puhul on võimalus, et ravimi väljaostmise õigus on ainult patsiendil või selleks volitatud isikutel.

Digiretsept kehtib sama kaua nagu paberretsept ehk tavaline ühekordne retsept kuni 60 päeva, kolmekordne retsept kokku kuni 180 päeva ja narkootilise ravimi retsept maksimaalselt 14 päeva.

Kui tarvitate regulaarselt ravimeid, palume retseptide (ravimite) lõppemisest aegsasti teada anda, et ravis ei tekiks pausi uue retsepti puudumise tõttu.

Kordusretsepti saamiseks palume teil täita kodulehel olev Kordusretsepti tellimise vorm, mille leiate avalehelt ka “Patsiendile” alt rippmenüüst. Enne kordusretsepti tellimist kontrollige www.eesti.ee kaudu, kas teil pole vajaminevale ravimile veel hetkel kehtivaid retsepte, sest arst on võinud Teile kirjutada retsepti 6 kuuks. 

Kuigi kordusretseptide pikendamine e-maili ja digiretsepti abil on lihtne, peavad kroonilisi haigusi (nt. diabeet, kõrgvererõhutõbi) põdevad patsientid vähemalt kord aastas käima perearsti või pereõe juures tervisekontrollis, et kontrollida olulisi tervisenäitajaid, mis aitavad vajadusel ravi korrigeerida.

Teie poolt tellitud kordusretseptid väljastame hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.

Millal on saatekirja vaja?

 • Eriarstile aja broneerimise aluseks on perearsti või teise eriarsti otsuse tulemusena vormistatud digisaatekiri. Saatekiri koostatakse ainult meditsiinilisel näidustusel ning see sisaldab teise arsti jaoks olulist informatsiooni patsiendi terviseprobleemi kohta. Saatekiri on vajalik  nii juhul, kui perearst suunab patsiendi eriarsti vastuvõtule, kui ka juhul kui ühe eriala eriarst suunab patsiendi teise eriarsti juurde.
 • Saatekiri on vajalik pöördumiseks kõigi eriala arstide poole v.a. perearst, günekoloog, naha-suguhaiguste arst, silmaarst ja psühhiaater.
 • Saatekiri peab olemas olema enne eriarsti vastuvõtuaja broneerimist
 • Kui patsient pöördub saatekirja nõudega eriarsti vastuvõtule ilma saatekirjata, siis on vastuvõtt ja kõik kaasnevad teenused talle tasulised.
 • Patsient saab vaadata nii kõiki talle väljastatud kui ka broneeringuga seotud digisaatekirju riiklikust patsiendiportaalist digilugu.ee. Seal on nähtavad ka kõik eestkostetavate ja esindatavate saatekirjad.

Mis muutub pabersaatekirjade asendumisel digisaatekirjadega?

 • Arst teavitab alati patsienti digisaatekirja koostamisest ja tervise infosüsteemi saatmisest.  Patsiendi palvel võib arst anda talle meeldetuletuseks kaasa ka kirjaliku meelespea.
 • Kirjalik  meelespea ega ka  digisaatekirja väljatrükk ei asenda digisaatekirja – eriarsti aja broneering tehakse ainult digisaatekirja alusel. Kui inimene pöördub aja broneerimiseks haigla poole paberile trükitud saatekirjaga, siis on haiglal kohustus alati kontrollida digisaatekirja olemasolu. Registratuuri töötajal ei ole õigust broneerida aega ilma digisaatekirjata.
 • Juhul, kui arstil ei õnnestu vastuvõtu ajal digisaatekirja koostada/tervise infosüsteemi saata, siis võib ta selle patsiendiga kokkuleppe korral koostada/tervise infosüsteemi saata ka hiljem, kuid tuleb arvestada, et patsiendil on võimalik aega broneerida vaid digisaatekirja alusel.
 • Isikule, kellel ei ole Eesti isikukoodi, väljastatakse pabersaatekiri.

Saatekirja kehtivusaeg

Soovitame teil broneerida endale aeg eriarsti vastuvõtule kohe pärast perearstilt saatekirja saamist. Ehkki saatekirja kehtivusaeg ei ole õigusaktide poolt reguleeritud, loeb enamik eriarstiabi osutajaid üle 6 kuu vanuseid saatekirju juba aegunuks. Juhul kui patsient ei ole selle aja jooksul endale aega eriarsti vastuvõtule broneerinud ja vajab uut saatekirja, rakendub sellele duplikaadi väljastamise tasu 10 eurot.

Loe lisaks digisaatekirjade väljastamise korra kohta.

Perearst saab eriaarstiga konsulteerida ka e-konsultatsiooni kaudu

 • Vajadusel võib perearst kasutada patsiendi terviseprobleemi lahendamiseks e-konsultatsiooni teenust. See on perearstidele loodud kiire ja mugav võimalus konsulteerida eriarstiga elektrooniliselt. Sel juhul saadab perearst patsiendi raviga seotud küsimuse ja uuringute tulemused läbi tervise infosüsteemi otse eriarstile. Eriarstil on kaks võimalust: ta kas annab perearstile soovituse ravi jätkamiseks või kutsub patsiendi oma vastuvõtule.
 •  Perearst teavitab alati patsienti kui ta eriarstilt e-konsultatsiooni küsib ning palub ka patsiendi kontakttelefoni, mis märgitakse saatekirjale.
 • Eriarst annab perearstile tervise infosüsteemi kaudu tagasisidet hiljemalt nelja tööpäeva jooksul. Kui eriarst otsustab patsiendi vastuvõtule kutsuda, siis võetakse patsiendiga, arvestades terviseprobleemi kiireloomulisust, ühendust kuni kuue tööpäeva jooksul, mistõttu on oluline, et patsiendi antud telefoninumber oleks korrektne ja patsient ise sel perioodil telefoni teel kättesaadav.

Digilugu

Alates 26. oktoobrist 2009. a on kõigil võimalik oma terviseandmeid tervise infosüsteemist vaadata, logides ID-kaardi, ID-kaardi duplikaat digi-ID või mobiil-ID abil patsiendiportaali.

Portaalis “Minu e-tervis” näete oma terviseandmeid, saate esitada tahteavaldusi, määrata endale esindaja(d) ning teha toiminguid isikute eest, kes on määranud Teid enda esindajaks ja kontrollida nimeliselt, kes ja millal on Teie terviseandmeid vaadanud.

Tervise infosüsteemi kogutakse ainult kõige olulisemad Teie tervist kirjeldavad meditsiinilised andmed ning see on portaali vahendusel kättesaadav ainult Teie arstidele ning Teile endale. Vastuvõtuaja säästmiseks saab arst tervise infosüsteemi kaudu rahvastikuregistrist pärida patsiendi isikuandmeid, mille abil moodustatakse automaatselt eeltäidetud meditsiinidokument.

Raviarst võib otsustada, et teatud juhtudel saab patsient väärtõlgenduste vältimiseks oma terviseandmetega esmakordselt tutvuda ainult koos arstiga. Juhul, kui leiate oma terviseandmetes ebaõigeid andmeid, pöörduge oma raviarsti, tema raviasutuse või Sotsiaalministeeriumi poole. Pretensioone saate esitada nii digitaalselt kui paberkandjal.

Haiguste ennetus

Meie keskuses on au sees haiguste ärahoidmisele suunatud mõtteviis ja tegevused. Soovime, et meie patsiendid jagaksid sama vaadet ja filosoofiat. Soovime alati ja igal võimalusel koolitada oma patsiente ägedaid haiguseid ära hoidma ning edasi lükkama esimest kroonilist haigust, et igal meie patsiendil oleks võimalikult palju tervena elatud aastaid. Soovitame oma patsiente tulla regulaarsetesse profülaktilistesse tervisekontrollidesse vastavalt Haigekassa juhendile.

Kroonilise haigusega inimesi ootab pereõde enda vastuvõtule vähemalt kord aastas, siis saab ta kontrollida olulisi tervisenäitajaid, arutada patsiendiga tema toimetulekut haigusega ja igapäevase eluga. Sellised profülaktilised läbivaatused ning analüüsid ja uuringud on vajalikud ka retseptide pikendamiseks ja ravi korrigeerimiseks.

Osa Haigekassa ennetustegevustest korraldatakse projektidena. Kui teile saadetakse haigekassast koju personaalne kutse vähi sõeluuringus osalemiseks, soovitame seal kindlasti ära käia.

Juhul, kui soovite teha täiendavaid uuringuid, mis ei ole kaetud riikliku ravikindlustuse poolt, on neid võimalikud osta tasulise teenusena.

Tutvu meie kodulehel oleva nõuannete osaga, kuhu oleme kogunud palju soovituslikku informatsiooni. Tasuliste teenuste lehelt leiad infot, milliseid teenuseid lisaks riiklikule ravikindlustusele oma keskuses veel pakume.

Pöörduge oma küsimuste ja soovidega julgelt perearsti või pereõe poole, koos leiame parima lahenduse.

Kindlustamata nimistu patsient

Ravikindlustuseta nimistu patsient võib samuti pöörduda oma perearstile, kuid ta peab talle osutatud üldarstiabi ja uuringute eest ise tasuma vastavalt kehtestatud hinnakirjale. Soovitame vajaminema arstiabi olemuse täpsustamiseks enne meiega konsulteerida telefoni teel, helistades 5451 1001 numbrile.

Oma ravikindlustuse kehtivust, aadressi, perearsti nime ja ajutise töövõimetuse hüvitiste väljamaksmisega seotud infot saate kontrollida internetipanga või riigiportaali www.eesti.ee kaudu.

 

Ravikindlustuseta isiku erakorralise või vältimatu abi eest tasub riik.
Vältimatu arstiabi saamiseks palume patsientidel pöörduda Tallinna haiglate erakorralise meditsiini osakonda.
Tallinna elanike registrisse kuuluvad ravikindlustamata isikud saavad alates 2017. aastast üldarsti ja kirurgilist ambulatoorset abi Lääne-Tallinna Keskhaiglale kuuluvas Kopli polikliinikus (Sõle 63).  Loe lisainformatsiooni.

Ettepanekud ja probleemid

Kõigi keskuse tööd puudutavate probleemide ja muredega ning muidugi ka heade soovide ja ettepanekutega palume pöörduda kirjalikult e-posti aadressil: info@perearst.ee,  märkides e-kirja pealkirjaks “Ettepanekud ja Probleemid”

Vastame teile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

Lastega peredele

Meie keskuses käivad beebid, väikelapsed ja koolilapsed profülaktilistes tervisekontrollides lastekeskuses. See on eraldi mängualaga tsoon meie tervisekeskuses, kuhu palume haige või haiguskahtlase lapsega mitte tulla, et vältida nakkuste levikut.

Juhul, kui laps on haigestunud, aga teil on pandud aeg terve lapse läbivaatuseks lastekeskusesse, palume sellest telefoni või meili teel informeerida meie pereõde. Tema aitab leida sobiva lahenduse, kas kutsudes lapse vastuvõtule arstikeskusesse või nõustades telefoni teel. Samuti palume lastekeskusesse mitte kaasa võtta tõbiseid väikeseid õdesid või vendi.

Palume kõikidel patsientidel seda reeglit austada, et kaitsta terveid lapsi.

Tervisekontrollides jälgitakse lapse arengut, kasvu, kaalu, kuulmist, nägemist ja kõnet. Lisaks aidatakse kujundada lapse tervislikke toitumis- ja liikumisharjumusi ning nõustatakse kõigis teistes terviseküsimustes. Vajadusel saab perearst konsulteerida teiste eriarstidega või suunata edasi lastearsti juurde.

Meie ämmaemanda juures saab käia sünnituse järgselt imetamisnõustamisel.

Lisaks töötavad meil mitmed kogenud terapeudid, kes on abiks erinevate füüsiliste ja vaimsete probleemide käsitlemisel ja lahendamisel.

Vaata lisaks “Kuni 18-aastaste laste tervisekontrolli juhend

 

Nõuannete rubriigist leiate erinevaid soovitusi imiku ja väikelapse ealiseks arenguks, hügieenist, murdeea paremaks mõistmiseks ja mitmeid soovitusi lastevanematele, kuidas erinevates olukordades käituda.

Sinu Arsti lastekeskuse eesmärk on laste hea tervis, millele pannakse alus juba raseduse ajal. Beebi kasvamiseks on emapiim parim ja teeme kõik selleks, et toetada emasid rinnaga toitmisel.

Kahjuks tuleb sageli ette olukordi, kus beebi ei oska imeda või emme ei oska rinda õigesti anda. Meie imetamisnõustaja nõustab ja abistab emasid rinnaga toitmisel, samuti nõustab ema lapse eest hoolitsemisel ning ka ema rindade tervise küsimustes imetamise ajal (piimapais, põletikud, valusad lõhed).

Imetamisnõustamine on tasuta ja visiidile saavad pöörduda kõik sünnitanud naised, sõltumata arvel olemise või sünnitamise kohast/haiglast. Meie juures saab ka last kaaluda ja vajadusel nõuandeid, kui lapse kaal ei tõuse. Vajadusel võimalus konsulteerida arstiga.

Meie tervisekeskuses saavad haigestumise korral arstiabi kõik nimistusse registreeritud lapsed, alates sünnist kuni 18a saamiseni.

Ägedalt haigestumistunud lapsed (nn kõrvapõletiku, kõrge palaviku jne) saavad käsitluse samal päeval. Juhul, kui probleemi lahendamiseks või ravi alustamiseks ei piisa ainult nõustamisest telefoni teel ning vajalik on lapse läbivaatus või uuringuid, siis pakume perearsti või -õe vastuvõttu samale päevale esimesel võimalusel.

Tutvuge meie kodulehel ka Nõuannete rubriigiga, kust leiate paljude haigusjuhtude jaoks koduseid ravivõtteid ja juhiseid käitumiseks, nagu näiteks:

 • laste hingamisteede ägedad infektsioonid ja nende kodused ravivõtted
 • milliseid ravimeid kasutada lastel viiruslike külmetushaiguste või gripi korral
 • kuidas imikute ja laste vigastusi vältida ja kuidas nendes olukordades käituda
 • millal jätta laps lasteaiast koju
 • jne.

Nakkushaiguste ennetamiseks viiakse läbi riiklikke vaktsineerimisi. Lisaks on võimalik saada igakülgset infot laste kalendriväliste vaktsineerimiste kohta ja neid ka tasulise teenusena teostada.

6‑7aastase lapsega tuleb käia perearstil koolieelses tervisekontrollis. Arst hindab tema arengut ja koolivalmidust. Kontrollitakse nägemis- ja kuulmisteravust ning kõne arengut ja rühti. Kõrvalekallete korral saab arst suunata lapse lisauuringutele, logopeedi või silmaarsti juurde ning rühi probleemide korral meie keskuses töötava spetsialisti juurde.

Tervisekontrolli võiks minna aegsasti enne kooli, juba varakevadel. Siis jääb aega probleemide lahendamiseks.

Kooli vastuvõtmiseks tuleb esitada õpilase tervisekaardi ametlikult kinnitatud väljavõte. Seal on kirjas varasemad vaktsineerimised, kroonilised haigused, pidevalt kasutatavad ravimid, aga ka ravimi- või toiduallergiad. Teave on esmavajalik lapse tervise jälgimiseks koolis, aga ka õppekoormuse ja eluviisi kohaldamiseks.

Kooli puudumistõendeid ja laagritõendeid (laste-, spordi-, puhke- vm laagritesse) perearstid ei väljasta. Neid võivad kirjutada lapsevanemad ise.

Lae alla laagritõendi näidis.

Haigekassa on toetanud laste tervise jälgimist hõlbustavate materjalide avaldamist. Trükised on koostanud erialaspetsialistid. Välja on antud „Lapse tervisepäevik”„Õpilase tervisepäevik”.

Päevikutesse on hea märkida lapse kasvu, arengu ja tervise andmed sünnihetkest põhikooli lõpuni. Lisaks on raamatutes lapse kasvugraafikud, hammaste tuleku ja suuhügieeni osa, arenemise, kuulmise, nägemise ja kõne kujunemise märksõnad, toitumisnõuanded, koduapteegi soovitav koosseis, toimimisjuhised sagedasemate haiguste (palaviku, köha, nohu, kõrvavalu ja kõhulahtisuse) puhuks ning väike vaktsiiniseletaja.

Kõik uuemad Haigekassa poolt avaldatud ja soovitatud materjalid leiate kategooriate kaupa Nõuannete lehelt.

E-teenused

E-teenuste keskkonnad - kiirelt ja mugavalt