Üldtelefon 7151 700 | Tasulised teenused 7151 701

Hoolduslehe lõpetamise vorm

Lapse ees- ja perekonnanimi (nõutav)

Lapse isikukood (nõutav)

Hooldaja (1) ees- ja perekonnanimi (nõutav)

Hooldaja (1) isikukood (nõutav)

Hooldaja (1) e-posti aadress (nõutav)

Hooldaja (1) haige lapse hooldamise kuupäevad (nõutav)

Hooldaja (1) tööle asumise kuupäev (nõutav)

Hooldaja (2) ees- ja perekonnanimi (Täida juhul, kui lapsel oli mitu hooldajat)

Hooldaja (2) isikukood (Täida juhul, kui lapsel oli mitu hooldajat)

Hooldaja (2) haige lapse hooldamise kuupäevad (Täida juhul, kui lapsel oli mitu hooldajat)

Hooldaja (2) tööle asumise kuupäev (Täida juhul, kui lapsel oli mitu hooldajat)